Danh sách các Bộ và Cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ

[CLE] Sau đây là Danh sách 18 Bộ và 04 Cơ quan ngang Bộ trực thuộc Chính phủ. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một số thông tin liên hệ của mỗi Bộ & Cơ quan ngang Bộ.

Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đầu, có chức năng quản lí nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; đồng thời là cơ quan trung ương chỉ đạo, chỉ huy quân đội nhân dân và dân quân tự vệ cùng nhân dân đấu tranh trong thế trận chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại và xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

>> Tìm hiểu thêm Bộ Quốc phòng tại đây.

Thông tin liên hệ Bộ Quốc phòng:
 • Địa chỉ: Số 1B Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: +84-69.553215
 • Fax: +84-4.37334163
 • Email: info@mod.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.mod.gov.vn/ hoặc http://bqp.vn/

Bộ Công an

Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Thông tin liên hệ Bộ Công an:
 • Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 069.2343647 – 069.2341165
 • Fax: đang cập nhật…
 • Email: đang cập nhật…
 • Địa chỉ website: http://mps.gov.vn/ hoặc http://bocongan.gov.vn/

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ Ngoại giao
 • Địa chỉ: Số 01 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37992000
 • Fax: 024.37992682
 • Email: ttll.mfa@mofa.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.mofa.gov.vn/

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nội vụ nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ Văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ Nội vụ
 • Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết – Nam Từ Liêm – Hà Nội
 • Điện thoại: (84-024)62821016
 • Fax: (84-024)62821020
 • Email: websitemaster@moha.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://moha.gov.vn/

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thông tin liên hệ Bộ Tư pháp
 • Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.62739718
 • Fax: 024.62739359
 • Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://moj.gov.vn/

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 080.43485; 024.38455298
 • Fax: 024.38234453
 • Email: banbientap@mpi.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.mpi.gov.vn/

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ tài chính (gọi chung là lĩnh vực tài chính – ngân sách), hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ Tài chính
 • Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (84-24)2220.2828-2888
 • Fax: (84-24)2220.8091
 • Email: support@mof.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.mof.gov.vn/

Bộ Công thương

Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Thông tin liên hệ Bộ Công Thương
 • Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 22202108
 • Fax: (024) 22202525
 • Email: đang cập nhật…
 • Địa chỉ website: https://www.moit.gov.vn/

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Nông nghiệp – Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp và Thuỷ lợi.

Thông tin liên hệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3734.1635 (205)
 • Fax: (024) 3823.0381
 • Email: trangtin@mard.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.mard.gov.vn/

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Giao thông vận tải nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ Giao thông vận tải
 • Địa chỉ: Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 39413201/39424015
 • Fax: (024) 39423291/39422386
 • Email: tinbai@mt.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.mt.gov.vn/

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Xây dựng nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ Xây dựng
 • Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39760271
 • Fax: 024.39762153
 • Email: ttth@moc.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.xaydung.gov.vn/ hoặc http://www.xaydung.gov.vn/

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Tài nguyên và Môi trường nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Cục Môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Viện Địa chất và Khoáng sản (Bộ Công nghiệp), và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Thông tin liên hệ Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
 • Điện thoại: (0243) 7956868
 • Fax: (0243) 8359221
 • Email: portal@monre.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.monre.gov.vn/

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Thông tin liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Địa chỉ: Số 18, Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35563461
 • Fax: 024.35563458
 • Email: banbientap@mic.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.mic.gov.vn/

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm, giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thông tin liên hệ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 62703645
 • Fax: (024) 62703609
 • Email: banbientap@molisa.gov.vn, tiepnhanykien@molisa.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.molisa.gov.vn/

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thông tin liên hệ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (84-24) 3.9438231 – 3.9439232
 • Fax: (84-24) 3.9439009
 • Email: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn; bovanhoathethaodulich@bvhttld.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.bvhttdl.gov.vn/

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3555 3845
  • Bộ phận văn thư: (024) 3943 7056; Phòng Tổng hợp: (024) 3943 8970; Lễ tân: (024) 3556 0696.
 • Fax: (84-4) 39 439 733
 • Email: bbt@most.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.most.gov.vn/

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thông tin liên hệ Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Địa chỉ: Số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38695144
 • Fax: 024.38694085
 • Email: bogddt@moet.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.moet.gov.vn/

Bộ Y tế

Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam

Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế; quản lí Nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lí của Bộ và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Bộ quản lí theo quy định của pháp luật. Bộ được thành lập từ ngày 27 tháng 8 năm 1945. Quyền Bộ trưởng hiện nay là ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Bộ Y tế.

Thông tin liên hệ Bộ Y tế
 • Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 0246.273.2.273
 • Fax: 0243.8464.051
 • Email: banbientap@moh.gov.vn
 • Địa chỉ website: https://moh.gov.vn/

Ủy ban Dân tộc

Ủy ban Dân tộc nước CHXHCN Việt Nam
Ủy ban Dân tộc nước CHXHCN Việt Nam

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Ủy ban Dân tộc
 • Địa chỉ: Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 080 44695 / 024 37222626
 • Fax: 024 38231122
 • Email: banbientap@cema.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://ubdt.gov.vn/

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước CHXHCN Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước CHXHCN Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm sự an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thông tin liên hệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Địa chỉ: Số 49 Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội
 • Điện thoại: (84 – 243) 266.9435
 • Fax: đang cập nhật…
 • Email: thuongtrucweb@sbv.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.sbv.gov.vn/

Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Thanh tra Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Thanh tra Chính phủ
 • Địa chỉ: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Điện thoại: 08044430
 • Fax: đang cập nhật…
 • Email: ttcp@thanhtra.gov.vn
 • Địa chỉ website: http://www.thanhtra.gov.vn/

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin liên hệ Văn phòng Chính phủ
 • Địa chỉ: Số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 080 43100 – 080 43569
 • Fax: 080 44130
 • Email: vpcp@chinhphu.vn
 • Địa chỉ website: http://vpcp.chinhphu.vn/

Thông tin thêm

Có bao nhiêu Bộ & Cơ quan ngang Bộ hiện nay?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ. Việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Theo đó, Nghị quyết 03/2011/QH13 quy định Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có 22 bộ và cơ quan ngang bộ. Trong đó, có 18 bộ04 cơ quan ngang bộ, cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ được quy định trong Văn bản quy phạm pháp luật nào?

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ được quy định tại Nghị quyết 03/2011/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 02/8/2011.

Danh sách các Bộ & cơ quan ngang Bộ mới nhất

 • Danh sách 18 Bộ bao gồm:
  1. Bộ Quốc phòng;
  2. Bộ Công an;
  3. Bộ Ngoại giao;
  4. Bộ Nội vụ;
  5. Bộ Tư pháp;
  6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  7. Bộ Tài chính;
  8. Bộ Công thương;
  9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  10. Bộ Giao thông vận tải;
  11. Bộ Xây dựng;
  12. Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  13. Bộ Thông tin và Truyền thông;
  14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
  15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  16. Bộ Khoa học và Công nghệ;
  17. Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  18. Bộ Y tế.
 • Danh sách 04 cơ quan ngang bộ bao gồm:
  1. Ủy ban Dân tộc;
  2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  3. Thanh tra Chính phủ;
  4. Văn phòng Chính phủ.

Bên trên là Danh sách các Bộ & Cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ cùng thông tin liên hệ. Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn sinh viên Luật cũng như những người muốn tìm hiểu thêm về Bộ & Cơ quan ngang Bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *