Liên đoàn Luật sư Việt Nam

[CLE] Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn luật sư Việt Nam theo quy định pháp luật hiện nay. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp Danh sách các Luật sư và Tổ chức hành nghề luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam (tên tiếng Anh là Vietnam Bar Federation, viết tắt là VBF) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động theo chế độ tự quản, quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc của các luật sư Việt Nam; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư và các Đoàn luật sư là thành viên của Liên đoàn. VBF là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông tin tổng quan VBF

Logo Liên đoàn Luật sư Việt Nam - VBF
Logo Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Vietnam Bar Federation (VBF)
 • Tên tổ chức: Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: Vietnam Bar Federation (viết tắt: VBF)
 • Ngày thành lập: 12/5/2009
 • Loại hình: Tổ chức tự quản của luật sư Việt Nam
 • Vị thế pháp lý: Tổ chức xã hội – nghề nghiệp
 • Mục đính: Tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, Đoàn luật sư
 • Thành viên: Luật sư, Đoàn luật sư
 • Danh sách tổ chức: >> Xem danh sách
 • Danh sách luật sư: >> Xem danh sách
 • Địa chỉ: Tầng 1-2, Tòa nhà CT13B, KĐT Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Cơ quan đại diện tại TPHCM: 54/14 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84) 4 3776 5686 / 3776 5685
 • Fax: (84) 4 3776 5689
 • Email: vbf@liendoanluatsu.org.vn, ldlsvietnam@gmail.com
 • Website: https://www.liendoanluatsu.org.vn/

Lịch sử Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập vào năm nào?

Trước khi có Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì các Đoàn luật sư đã được thành lập ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 16/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc”.

Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc được thành lập ngày 04/6/2008, chủ tịch là luật sư Lê Thúc Anh (nguyên Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao). Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc có trách nhiệm soạn dự thảo Điều lệ tổ chức luật sư toàn quốc, hướng dẫn các đoàn luật sư trên cả nước bầu đại biểu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất.

Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 10-12/5/2009) đã thông qua việc thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào ngày 12/5/2009.

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 1106/QĐ-BTP ngày 29/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946, 1959, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, 1992 đều khẳng định vai trò, vị trí của luật sư và tổ chức luật sư trong việc giúp đỡ về mặt pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng, của dân tộc và những bước phát triển của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã vượt qua khó khăn thử thách để ngày càng tự khẳng định vai trò, vị trí của nghề luật sư trong xã hội.

​Cùng với tiến trình phát triển của nền dân chủ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vai trò, vị trí quan trọng của luật sư ngày càng được khẳng định và nâng cao. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa là quyền cơ bản của con người, từ đó đề cao vai trò của luật sư trong việc góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân trong giai đoạn mới xây dựng, phát triển dân chủ và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

​Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các Đoàn Luật sư và các luật sư Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, Đoàn Luật sư thành viên; đồng thời có trách nhiệm quan trọng xây dựng và duy trì các chuẩn mực đạo đức, quy tắc nghề nghiệp luật sư, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý của nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản của luật sư theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

​Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quyền, nghĩa vụ của các thành viên Liên đoàn; quan hệ của Liên đoàn với các thành viên của mình, với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước.

Cơ cấu tổ chức Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Sơ đồ tổ chức Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Sơ đồ tổ chức Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm có:

 • Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc: là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn luật sư, họp 5 năm một lần.
 • Hội đồng luật sư toàn quốc: là cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn luật sư giữa hai kỳ Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, họp thường kỳ một năm ít nhất hai lần.
 • Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư: là cơ quan điều hành công việc của Liên đoàn giữa hai kỳ họp của Hội đồng luật sư toàn quốc.
 • Văn phòng Liên đoàn luật sư và các Uỷ ban chuyên môn: là cơ quan giúp việc của Liên đoàn luật sư. Các uỷ ban chuyên môn:
  • Uỷ ban hợp tác quốc tế
  • Uỷ ban khen thưởng, kỷ luật
  • Uỷ ban bảo vệ quyền lợi luật sư
  • Uỷ ban phát triển kinh tế, tài chính
  • Uỷ ban đào tạo
 • Chủ tịch Liên đoàn luật sư: là người đại diện của Liên đoàn, do Hội đồng luật sư toàn quốc bầu ra trong số Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn và theo nhiệm kỳ của Hội đồng. Chủ tịch Liên đoàn luật sư đồng thời là Chủ tịch Hội đồng luật sư toàn quốc.
 • Tổng thư ký Liên đoàn luật sư: Là người phát ngôn chính thức và điều hành công việc hàng ngày của Liên đoàn luật sư, do Hội đồng luật sư toàn quốc bầu ra trong số Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn.

LÃNH ĐẠO LĐLSVN (VBF) QUA CÁC THỜI KỲ:

 • Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ 1 (2009-2014):
  • Chủ tịch: Luật sư Lê Thúc Anh, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Phó Chủ tịch Thường trực: Luật sư Nguyễn Văn Thảo, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Trương Trọng Nghĩa, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Phạm Hồng Hải, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Chủ nhiệm Uỷ ban hợp tác quốc tế: Luật sư Lưu Tiến Dũng
  • Chủ nhiệm Uỷ ban khen thưởng, kỷ luật: Luật sư Nguyễn Thế Phong
  • Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ quyền lợi luật sư: Luật sư Phan Trung Hoài
  • Chủ nhiệm Uỷ ban phát triển kinh tế, tài chính: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Quyền Chủ nhiệm Uỷ ban đào tạo: Luật sư Nguyễn Đình Thơ
 • Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kì 2 (2015-2020):
  • Chủ tịch: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội (được bầu ngày 27/04/2016)
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Nguyễn Văn Chiến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Nguyễn Văn Trung, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội (bầu bổ sung ngày 23/12/2017)
 • Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kì 3 (2021-2026):
  • Chủ tịch: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Lưu Tiến Dũng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Nguyễn Hải Nam, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Đào Ngọc Chuyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư thuộc LĐLSVN – VBF

Danh sách các Công ty, văn phòng luật thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam – VBF được chúng tôi cập nhật >> Tại đây.

Danh sách Luật sư thuộc LĐLSVN – VBF

Danh sách các Luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam – VBF được chúng tôi cập nhật >> Tại đây.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam – VBF có nhiệm vụ thực hiện chế độ tự quản của tổ chức luật sư trong phạm vi cả nước. Có trách nhiệm xây dựng các giá trị chuẩn mực của luật sư Việt Nam. Đồng thời phát triển đội ngũ luật sư có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, phát triển kinh tế, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

5/5 - (4 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x